fbpx

Moderné online riešenia smerujú aj do stravných lístkov

10. júla 2017
DOXX - Stravné lístky
1 869

Prinášame na slovenský trh šikovné riešenia na zabezpečenia povinného zamestnaneckého stravovania. Veríme, že aj v oblasti stravných lístkov vieme uplatniť inovatívny prístup, moderné trendy a online technológie, ktoré zjednodušujú firmám prácu, šetria čas aj naše lesy.

Predstavujeme vám elektronickú stravovaciu kartu, ktorá slúži ako moderná náhrada štandardných papierových stravných lístkov. Ide o komfortnú kartu s bezkontaktnou technológiou a vysokými bezpečnostnými parametrami.

ESL 2017 front 1 300x215 - Moderné online riešenia smerujú aj do stravných lístkovESL 2017 back 300x214 - Moderné online riešenia smerujú aj do stravných lístkov

Výhody používania

Výhoda elektronickej stravovacej karty je v tom, že za obed alebo nákup zaplatíte presnú sumu bez prípadného doplatku alebo dokupovania tovaru do hodnoty stravného lístka. Vyhnete sa teda zdĺhavej manipulácii s hotovosťou a aj možnosti omylu. Stravné lístky máte predplatené na stravovacej karte, ktorá šetrí váš priestor v peňaženke a tým vás chráni pred stratou cenín. Zmenou zamestnávateľa sa pre držiteľa karty nič nemení. Karta je personalizovaná, držiteľ ju môže naďalej využívať aj po nástupe do nového zamestnania. Výhodu na strane zamestnávateľa vidíme hlavne v tom, že sa odbúrava potreba uskladňovať stravovacie poukážky vo firme, znižuje sa administratíva – netreba rozdeľovať veľké množstvo stravných lístkov medzi zamestnancov. Pre povereného zamestnanca mzdo vého alebo ekonomického oddelenia spoločnosti je v Zákazníckej zóne k dispozícii on-line objednávanie stravovacích kariet a elektronických stravných lístkov. Môžete využiť aj okamžitú online platbu cez platobnú bránu 24pay, pri ktorej získavate okamžitú expedíciu elektronických stravných lístkov. Zamestnávateľ má možnosť využiť stravovaciu kartu aj ako dochádzkovú kartu na zaznamenávanie dochádzky zamestnanca.

Elektronická stravovacia karta predstavuje šikovné riešenie, ktoré šetrí čas, náklady spojené s prepravou a dokáže zachrániť veľa stromov mesačne tým, že sa eliminuje používanie papierových stravných lístkov. Pre reštauračné a stravovacie zariadenia predstavujú elektronické stravné lístky konkurenčnú výhodu. Pri platbách stravovacou kartou cez POS terminál neúčtujeme žiadne transakčné poplatky. Každej prevádzke poskytneme úvodné bezplatné zaškolenie. Spätný odkup sa realizuje elektronicky v Zákazníckej zóne, pričom peniaze za odkup môžu by už na druhý pracovný deň pripísané na bankový účet prevádzky.

Použitie je rovnaké ako pri stravných lístkoch

Stravovacou kartou zaplatíte za jedlo v reštauračných a stravovacích zariadeniach a za nákup potravín v obchodných sieťach a prevádzkach. Zmluvní partneri – akceptačné miesta elektronických stravných lístkov – sú k dispozícii na webovej stránke v mapovom aj zoznamovom vyhľadávaní. Stravovacia karta je svojou funkciou odlišná od platobných kariet bánk a nebankových subjektov. Z hľadiska bezpečnosti je stravovacia karta vybavená porovnateľnými ochrannými prvkami ako banková karta.

Platba

Minimálna suma transakcie je 3,38 EUR v zmys le hodnoty stravných lístkov/elektronických stravných lístkov ustanovenej zákonom. Horná hranica platby je obmedzená iba zostatkom na karte. V záujme bezpečnosti treba platby nad 20 EUR autorizovať PIN kódom.

Informácia o zostatku

Informáciu o zostatku na stravovacej karte nájdete po zrealizovanej platbe na každom bločku z POS terminálu alebo si ho jednoducho zistíte cez online účet držiteľa karty na www.fpoho.sk. Držiteľ karty má po prihlásení neustály prehľad o zrealizovaných transakciách, vie si jednoduchým spôsobom zmeniť PIN číslo, zablokovať kartu v prípade straty či odcudzenia, nastaviť maximálnu dennú úhradu a e-mailové notiikácie k pohybom na stravovacej karte.

00421415005278
Objednávanie a infoservis
Call Now Button