fbpx

Nárok na stravné aj cez home-office

6. novembra 2020
DOXX - Stravné lístky
7 812

 

Mnohí naši klienti, ale aj samotní užívatelia gastrolístkov, sa na nás obracajú s otázkou, či má zamestnávateľ povinnosť zabezpečiť stravovanie aj počas home-office? Odpoveď je v tejto oblasti jednoznačná, na stravný lístok má zamestnanec nárok aj za dočasný výkon práce z domu.

Nárok na stravné aj cez home-office

Povinnosť zabezpečiť zamestnancom stravovanie upravuje § 152 Zákonníka práce. Ten hovorí, že zamestnávateľ musí zabezpečiť stravovanie každému zamestnancovi, ktorý odpracoval minimálne 4 hodiny, a to aj keď pracuje z domu. Pre takýchto zamestnancov, ktorí sú dočasne delegovaní na home-office, sú práve gastrolístky najefektívnejší spôsob zabezpečenia ich stravovania.

 

Narok na stravne aj cez homeoffice DOXX objednajte - Nárok na stravné aj cez home-office

Výška stravného

Príspevok zamestnávateľa na stravovanie je stanovený Opatrením 176/2019 o sumách stravného. Aktuálne je minimálna hodnota gastrolístka 3,83 €. Zamestnávateľ samozrejme môže poskytnúť aj vyššie stravné ako je zákonný rámec, najčastejšie príspevkom zo sociálneho fondu. Taktiež môže firma po prerokovaní so zástupcami zamestnancov upraviť podmienky poskytovania stravovania:

  • počas dovolenky, prekážok v práci, alebo inej ospravedlnenej neprítomnosti zamestnanca v práci;
  • umožniť stravovať sa zamestnancom, ktorí pracujú mimo rámca rozvrhu pracovných zmien, za rovnakých podmienok ako ostatným zamestnancom;
  • rozšíriť okruh osôb, ktorým zabezpečí stravovanie, a ktorým bude prispievať na stravovanie.

Home-office podľa Zákonníka práce

Home-office ako zamestnanecký benefit sa aktuálne využíva najmä na riešenie mimoriadnych situácií, či už zo strany zamestnávateľa alebo zamestnanca. Za home-office alebo prácu z domu sa v zmysle Zákonníka práce považuje práca vykonávaná podľa § 52 ods. 5 – práca, ktorú zamestnanec vykonáva príležitostne alebo za mimoriadnych okolností so súhlasom zamestnávateľa alebo po dohode s ním doma alebo na inom ako zvyčajnom mieste výkonu práce za predpokladu, že druh práce, ktorý zamestnanec vykonáva podľa pracovnej zmluvy, to umožňuje.

Toto krátke ustanovenie sa aktuálne vzťahuje aj na súčasné podmienky. Náš Zákonník práce totiž hlbšie nepracuje s inštitútom home-office ako takým, pozná iba pojmy domácka práca a telepráca § 52 ods. 1 až 4.

Poradíme vám

V prípade otázok je vám k dispozícii náš Infoservis. Môžete sa na nás obrátiť v pracovných dňoch od 7:30 do 16:00 na bezplatnej linke 0800 166 556 alebo na emailovej adrese infoservis@doxx.sk, kde radi príjmeme aj vašu objednávku gastrolístkov DOXX. ♥

 

DOXX Stravne listky Otvorene eestauracie s donaskou a rozvozom aktualita - Nárok na stravné aj cez home-office

Stravné lístky | Online objednávka

#doxxstravnelistky #homeoffice #naroknastravne #zvladnemetospolu

00421415005278
Objednávanie a infoservis
Call Now Button