fbpx

Najčastejšie otázky k rekreačným poukazom

17. januára 2019
DOXX - Stravné lístky
11 372

 

Rekreačné poukazy, ako elektronická forma príspevku na rekreáciu na území SR, platia od januára 2019. Prinášame najčastejšie otázky k ich použitiu, žiadosti a platnosti.

Ako požiadať o rekreačný poukaz?

Oprávnený zamestnanec požiada o rekreačný poukaz písomne a výlučne takou formou, ktorú mu interným usmernením alebo predpisom stanovil jeho zamestnávateľ. My zamestnávateľom poskytujeme šikovnú pomôcku – online žiadosť o vydanie rekreačného poukazu DOXX. Len pár sekúnd a o rekreačný poukaz máte požiadané.

Ako vyzerá rekreačný poukaz?

Rekreačný poukaz je v zmysle legislatívy osobitný platobný prostriedok uchovávajúci majetkovú hodnotu, ktorú môže zamestnanec čerpať v rámci jedného roka. V prípade rekreačného poukazu DOXX, je to hodnota nabitá na modernej multifunkčnej Karte DOXX. Nabitá môže byť spolu s e-Stravnými lístkami alebo e-Benefitnými poukážkami. Kartový systém sám inteligentne rozozná, či držiteľ karty platí za obed alebo rekreáciu 😊

Ak mám od zamestnávateľa elektronický rekreačný poukaz DOXX, môžem priniesť aj faktúru?

Nie, nie je možné mať vydaný rekreačný poukaz (Kartu DOXX) a zároveň nárokovať príspevok formou preplatenia faktúry za pobyt. Legislatíva k príspevku na rekreáciu takúto kombináciu elektronickej a papierovej formy neumožňuje a faktúra nemôže byť preplatená.

Ako môžem použiť rekreačný poukaz?

Rekreačným poukazom na Karte DOXX môžete zaplatiť svoj pobyt na Slovensku alebo detský tábor, ktorý si vyberiete zo širokej siete našich akceptačných prevádzok alebo z ponuky zmluvných parnerov v cestovnom ruchu.

Ako mám vo firme zaúčtovať rekreačné poukazy?

Rozpísaný vzorový príklad účtovného prípadu pre zamestnávateľa (objednávka 10 ks rekreačných poukazov s hodnotou po 500 €) nájdete tu.

Ako je to s uplatnením príspevku do daňových nákladov?

Na to, aby mohol byť príspevok na rekreáciu oslobodený od dane a považovaný za daňový náklad firmy (podľa Zákona o dani z príjmov § 5, ods. 7, písm. b), je potrebné mať vždy ku koncu roka od zamestnancov zdokladovanú účelovosť príspevkov. Ako zamestnávateľ si viete s našim riešením v Zákazníckej zóne kedykoľvek skontrolovať, či všetci zamestnanci majú splnenú túto povinnosť. Účelovosť zadáva zamestnanec priamo pri nákupe rekreácie alebo si túto povinnosť splní dodatočne, cez svoj online účet držiteľa. Ide iba o zadanie presného dátumu nástupu na rekreáciu a zakliknutie dvoch čestných prehlásení.

Akú majú rekreačné poukazy platnosť?

Rekreačné poukazy DOXX, ako elektronická forma príspevku na rekreáciu, platia vždy iba do konca aktuálneho kalendárneho roka, v ktorom boli vydané. V ďalšom roku je potrebné o rekre poukaz požiadať znova, keďže tento zamestnanecký benefit vo výške 500 € má ročnú frekvenciu. Teda ak zamestnanec už vyčerpal celý rekreačný poukaz pre rok 2020, znova môže o príspevok na rekreáciu požiadať v roku 2021.

Je možné požiadať o rekreačný poukaz viackrát v roku?

Áno, v priebehu jedného kalendárneho roka môže zamestnanec požiadať zamestnávateľa aj viackrát, a rozdeliť si tak svoj rekreačný poukaz na viac pobytov. Avšak celková maximálna hodnota rekreačného poukazu, ktorý je daňovo zvýhodnený, nemôže prekročiť sumu 500 € za 1 rok. Pre jednoduchosť a prehľadnosť odporúčame požiadať o rekre poukaz každý rok jednorazovo.

Čo s nevyčerpaným zostatkom rekreačného poukazu DOXX?

Nevyčerpané prostriedky z rekreačného poukazu (platného do konca roka 2021) budú zamestnávateľom a zamestnancom vrátené v januári 2022. V prípade, ak má zamestnávateľ nastavené zrážky zo mzdy, bude pomerná časť 45 % z tejto nevyčerpanej sumy vrátená zamestnancovi prostredníctvom zamestnávateľa. V druhom prípade vlastných zdrojov, bude pomerná časť 45 % z nevyčerpaného zostatku prevedená naspäť v prospech bankového účtu či platobnej karty, odkiaľ zamestnanec svoj príspevok na Kartu DOXX urobil.

Kde nájdem potrebné informácie k tejto téme?

Na stránke https://fpoho.sk/rekreacne-poukazy/ a rovnako v Aktualitách pravidelne zverejňujeme a dopĺňame potrebné informácie. Pripravili sme šikovné online nástroje pre zamestnávateľov, zamestnancov aj ubytovacie zariadenia. Našim cieľom je, aby bol celý proces pre všetky strany čo najjednoduchší ♥

 

Rekreacne poukazy platnost a zostatok 2019 - Najčastejšie otázky k rekreačným poukazom

#rekreacnypoukaz #doxxstravnelistky #kartadoxx

00421415005278
Objednávanie a infoservis
Call Now Button