fbpx

Papierové Stravenky zostávajú aj v roku 2023

2. decembra 2022
DOXX - Stravné lístky
10 831

Od 1. januára 2023 je odporúčaná elektronická forma stravovacích poukážok, ktoré sú na stravovacích kartách. Firmy, ktoré nemôžu využívať elektronickú formu, vedia objednávať papierové Stravenky aj naďalej.

Zároveň sa od 1. januára 2023 zvyšuje nominálna hodnota Straveniek, ktorá je oslobodená od daní a odvodov, z aktuálnych 6,40 € na hodnotu 6,80 €. Povinnosťou každej firmy je poskytnúť stravné vopred, pred začiatkom daného mesiaca.

S papierovými stravnými lístkami je možné platiť v širokej akceptačnej sieti (v reštauráciách, fastfoodoch či potravinách) s ohľadom na platnosť emisie, ktorá je na nich vyznačená.

Výhodné tipy k Stravenkám

Príklad šetrenia pre firmy pri využití Nepeňažného príspevku

Od začiatku roka 2022 môžete svojim zamestnancom prispieť na benefit či zvýšenú hodnotu stravného až do výšky 500 € ročne, ktoré sú oslobodené od daní a odvodov.
Viac informácií

Zistite aké výhody získate po prechode na  eStravenky

Viac informácií

Ďaľšie výhody fpoho sveta so Stravenkami a eStravenkami

Pre svojich klientov pravidelné prinášame bezplatné odborné školenia o najdôležitejších zmenách v legislatíve v súvislosti so Zákonníkom práce, mzdových tém ako aj odmeňovania.

Viac ku školeniu

Život s eStravenkami je fpoho

Stravenky | eStravenky | Karta DOXX | Online zmluva

00421415005278
Objednávanie a infoservis
Call Now Button