fbpx

Legislatíva

Stravenky a eStravenky, nárok na stravné

Parlamentom SR boli dňa 4. februára 2021 schválené v novele Zákonníka práce v oblasti gastro lístkov nasledovné zmeny:

  • Od 1. januára 2022 sú zamestnávatelia povinní dať zamestnancom na výber medzi stravnými lístkami a finančným príspevkom.
  • Zamestnanec svoj výber medzi gastro lístkami a príspevkom môže realizovať každých 12 mesiacov.
  • Od 1. januára 2023 je odporúčaná elektronizácia stravných lístkov.
  • Od 1. marca 2021 sa horný limit poplatkovania na strane zamestnávateľa znižuje z 3 % na 2 %.

Stravné lístky naďalej zostávajú s výhodami ako doteraz, bez daní a odvodov, ako najjednoduchšia forma stravovania zamestnancov.

 

Opatrenie 432/2022 Z. z. 30. 11.  2022 – opatrenie k výške stravného od 1. januára 2023
Zákonník práce §152 –  stravovanie zamestnancov a nárok na stravné, časová verzia predpisu účinná od 01. 03. 2021 do 31. 12. 2021
Zákon o dani z príjmov – vybraná časť súvisiaca so stravovaním
Zákon o sociálnom fonde

Benefitné poukážky

Zákon o sociálnom fonde – vybraná časť

Rekre poukazy

Zákonník práce  – vybraná časť o rekreácii zamestnancov

00421415005278
Objednávanie a infoservis
Call Now Button