fbpx

Dochádzkový systém

Využívajte multifunkčné Karty fpoho aj na evidenciu dochádzky a nastavte si jej spracovanie podľa vlastných potrieb. Vďaka unikátnemu prepojeniu Kariet fpoho so systémom Humanet máte všetky zamestnanecké benefity vrátane dochádzky na jednom mieste.

doxx fpoho karta janka - Dochádzkový systém

Prepojenie Kariet fpoho so systémom Humanet

V spolupráci so spoločnosťou HOUR prinášame automatizované riešenie dochádzky, vďaka ktorému ušetríte čas a znížite chybovosť v evidencii zamestnancov. Prepojenie multifunkčných fšekariet s online ekonomickým systémom Humanet poskytuje pohodlné a efektívne spracovanie bežnej HR agendy. Navyše je to veľmi jednoduchý spôsob, ako sprístupniť informácie o dochádzke svojim zamestnancom.

Praktické výhody pre zamestnávateľa

Ekonomický systém Humanet predstavuje modernú a bezpečnú online alternatívu pre plánovanie a spracovanie dochádzky. Využitím multifunkčných Kariet fpoho na online zaznamenávanie dochádzky priamo do Humanetu tiež ušetríte náklady na dochádzkové karty od iných dodávateľov. Všetky elektronické benefity (eStravenky, eBenefitné a eNápojové poukážky, Rekre poukazy) tak máte spolu s evidenciou dochádzky zastrešené na jednom nosiči.

Bezpečná dochádzková Karta fpoho na online evidenciu

Úspora nákladov – zamestnanecké benefity aj dochádzka s jednou kartou

Garancia včasného zapracovania legislatívnych zmien

Údaje v bezpečnom cloud prostredí, kedykoľvek dostupné podľa potreby

Užitočné výhody pre zamestnanca

Svoju skvelú multifunkčnú Kartu fpoho vyžijete aj na ďalší benefit, akým je práve dochádzka. Príchody a odchody si „blinkáte“ pohodlne priamo kartou. Na webe Humanet si kedykoľvek skontrolujete svoju evidenciu či zadáte priepustky. Jednoduché, praktické a ekologické.

Zaznamenávanie dochádzky priamo Kartou fpoho

Elektronické žiadanky – dovolenka, lekár, služobná cesta, home-office

Prehľad dochádzky kedykoľvek cez web Humanet

Ku Karte fpoho automaticky aj ďalšie výhody – napr. Zľavový svet

 Dochádzkový systém Humanet ponúka široké možnosti

Nastavenie podľa potrieb

Možnosti časových korekcií/zaokrúhľovaní príchodov a odchodov z práce podľa politiky spoločnosti, široké spektrum nastavenia výpočtov nad dochádzkovými dátami, definovanie nadriadenosti a podriadenosti, viacúrovňový schvaľovací proces a mnohé ďalšie.

Prehľady v reálnom čase

Prehľad aktuálne prítomných/neprítomných zamestnancov na pracovisku, dochádzkových záznamov zamestnancov organizácie, sumárnych položiek za definovateľné obdobia (deň, týždeň, mesiac, rok, vybrané obdobie).

Zostavy a exporty

Mesačný protokol vyhodnotenej dochádzky, zostava na sledovanie dodržiavania nepretržitého odpočinku zamestnancov, zostava na stanovenie nároku na rekondičný pobyt, nadčasovej práce, zostava porovnávajúca plán dochádzky, nasnímaných transakcií a skutočne vyhodnotenej dochádzky zamestnancov, harmonogramy pracovných kalendárov, export zobrazených údajov všetkých evidencií do MS Excel.

Automatická synchronizácia

Automatická synchronizácia osobných údajov s modulom personálne údaje, import žiadaniek z modulu schvaľovanie neprítomnosti.

Hromadné funkcie

Hromadné plánovanie pohotovostí zamestnancov po strediskách, prípadne za celú organizáciu, hromadné plánovanie a schvaľovanie dochádzky a podobne.

Riešenie v spolupráci so spoločnosťou HOUR

Softvérová spoločnosť HOUR, spol. s r.o. vyvíja, implementuje a zabezpečuje aktívnu podporu pre vlastné riešenia z oblasti riadenia ľudských zdrojov – miezd, personalistiky, účtovníctva a dochádzky. Už od roku 1993 pomáhajú firmám poskytovaním inovatívnych, komplexných a spoľahlivých riešení viesť podnikovú agendu efektívne, jednoducho a s prehľadom. Spoľahlivý systém s profesionálnou podporou spracováva dochádzku viac ako 120 000 zamestnancom z malých i veľkých firiem.

Kontaktný formulár

    00421415005278
    Objednávanie a infoservis
    Call Now Button