fbpx

Nepeňažný príjem pre zamestnancov

Až 500 € bez daní a odvodov

Odmeňujte a motivujte svojich zamestnancov efektívnejšie. Vďaka zmene Zákona o dani z príjmov §5 bod 7 o) platnej od 1. januára 2022 môžete svojim zamestnancom prispieť na benefit až do výšky 500 €, ktoré sú oslobodené od daní a odvodov.

Uplatnenie odmeny

Odmeňovať môžete bez ohľadu na dĺžku trvania pracovného pomeru a odmenu je možné uplatniť aj pre skrátené pracovné úväzky. Príspevok sa vzťahuje tiež pre dohodárov, spoločníkov či konateľov atď.

Vašim zamestnancom môžete nepeňažným príjmom prispieť na relax či regeneráciu.

doxx fpoho darceky - Nepeňažný príjem pre zamestnancov
doxx fpoho sutaze - Nepeňažný príjem pre zamestnancov

Riešenie prinášajú:

Benefitné poukážky

Porovnanie výhod

porovnanie np odmena 2024 1024x450 - Nepeňažný príjem pre zamestnancov

Možnosti vyplácania

Mesačne

Napríklad ako odmena za odpracované dni predchádzajúceho mesiaca.

Štvrťročne, polročne, ročne

Výška alikvotne prepočítaná podľa zvoleného obdobia max. však 500 € ročne. Možnosť použiť pri výplate 13. a 14. platu.

Dôležité

  • Odporúčame nepeňažný príjem (odmenu) a spôsob jeho vyplácania zadefinovať v internej smernici alebo v kolektívnej zmluve.
  • Príjmy oslobodené od dane je potrebné evidovať na mzdovom liste zamestnanca.

Presné podmienky, za ktorých možno považovať Benefitné a eBenefitné poukážky za nepeňažné plnenie a je možné ich oslobodiť od daní a odvodov podľa § 5 ods. 7 písm. o) ZDP:

  • Zamestnávateľ si výdavky na poukážky neuplatní v daňových výdavkoch
  • Zamestnávateľ nebude na poukážky čerpať sociálny fond
  • Oslobodenie je limitované výškou ročne 500 € od všetkých zamestnávateľov
  • Nie sú uplatnené ako výdavky na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie zdaniteľných príjmov zamestnanca

 

V prípade, že máte otázky alebo potrebujete pomoc, kontaktujte nás: telefonicky: 041/500 52 78, emailom: infoservis@fpoho.sk alebo na online chate na www.fpoho.sk

Dokumenty na stiahnutie

00421415005278
Objednávanie a infoservis
Call Now Button