fbpx

Filozofia

Našim hlavným cieľom je poskytovať vysokú kvalitu služieb a zabezpečovať komfort všetkým zákazníkom.

misia bg - Filozofiafilozofia mobile 1 - Filozofia

Misia

Sme flexibilná firma reagujúca na požiadavky a potreby zákazníkov. Neustále sa snažíme zlepšovať kvalitu ponúkaných služieb modernizovaním našich informačných systémov, technického vybavenia, vzdelávaním zamestnancov a zvyšovaním úrovne komunikácie.

kvalita bg - Filozofiafilozofia mobile 2 - Filozofia

Kvalita

Patriť medzi lídrov na slovenskom trhu poskytovateľov zákonného stravovania zamestnancov formou Straveniek.

vizia bg - Filozofiafilozofia mobile 3 - Filozofia

Vízia

Základom zavedeného systému manažérstva kvality je uspokojovanie požiadaviek zákazníkov a neustále zvyšovanie efektívnosti všetkých procesov v súlade s medzinárodnou normou ISO 9001:2015 / STN EN ISO 9001:2016.

Dôsledná aplikácia a využívanie systému Kvality na každom stupni riadenia, s aktívnym zapojením všetkých zamestnancov. Pre spešné naplnenie tohto cieľa si stanovujeme adekvátne podmienky vzdelávania, školiaceho a tréningového procesu zamestnancov, systému vzájomnej výmeny informácií a odborných skúseností.

00421415005278
Objednávanie a infoservis
Call Now Button