fbpx

Nová výška stravného v roku 2022

4. februára 2022
DOXX - Stravné lístky
41 819

Cena stravného a aj stravných lístkov by sa mala po dvoch rokoch zvýšiť. Prinášame vám predbežné informácie o zmenách vo výške stravného.

Návrh opatrenia MPSVR o sumách stravného

Vzhľadom na to, že stravné lístky mnohí zamestnanci využívajú pri platbách za denné menu počas pracovných dní, máme pre nich pozitívnu novinku. Minister práce sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak aktuálne prišiel s návrhom na zvýšenie ceny za stravný lístok, ktorá bola doteraz od roku 2019 kvôli pandémii 2 roky zmrazená a to aj napriek tomu, že ceny za jedlo v reštauráciách (aj denného menu) v uplynulom období rapídne vzrastali.

Vyššie stravenky by mohli spôsobiť to, že počty návštevníkov na denné menu by sa zvýšili, čo by malo pozitívny dopad tiež na samotné gastro prevádzky.

 

Aktuálne nominálne hodnoty straveniek

Minimálna hodnota stravných lístkov (papierových aj elektronických) je od 1. júla 2019 na úrovni 3,83 €.

Maximálna (daňovo zvýhodnená) hodnota je 5,10 €.

Odpočítateľnú položku daňového základu tvorí 55 % z nominálnej hodnoty stravného lístka.

 

O koľko by sa malo zvýšiť stravné?

Predbežná informácia hovorí, že cena najnižšieho stravného lístka sa má zvýšiť zo súčasných 3,83 € na sumu 4,50 €.

Momentálne sme v situácii, že zvyšovanie cestovných náhrad a stravného neprebiehali, keďže boli od r. 2019 zmrazené. Na druhej stravne evidujeme prudké zdražovanie pri cenách potravín. Zamestnanci to negatívne pociťujú tak, že za rovnaké menu v reštauráciách či kantínach musia platiť oveľa viac a doplácať z vlastných peňazí.

 

vyvoj minimalnej hodnoty stravnych listkov 300x179 - Nová výška stravného v roku 2022

 

Kedy by malo dochádzať zvyšovaniu stravného a o koľko?

Postup na určovanie výšky stravného sa riadi Zákonom o cestovných náhradách. Zvýšenie stravného sa vykoná, keď sa vývoj cien v reštauráciách porovná s údajom, ktorý predchádzal poslednej valorizácii v minulom roku a rozdiel je aspoň 5 percent. Čiže zvýšenie sa odvíja od indexu cien jedál a nealkoholických nápojov v reštauračnom stravovaní v SR.

Na základe údajov Štatistického úradu index cien jedál a nealkoholických nápojov v reštauračnom stravovaní dosiahol v decembri 2021 hodnotu 117,2 %. To predstavuje zvýšenie o 17,5 %.

 

Ako by mal po novom zvýšiť zamestnávateľ cestovné náhrady

Cestovné náhrady (diéty) pri služobných by sa mali navyšovať v závislosti od dĺžky času strávenom na cestách. V návrhu stojí, že v prípade pracovnej cesty od 5 hodín – 12 hodín by sa mala suma navýšiť z 5 ,10 € na 6 €, v prípade trvania pracovnej cesty nad 12 hodín – 18 hodín sa suma navýši z 7,60 € na 9 € a v prípade pracovnej cesty s dĺžkou nad 18 hodín by mala ísť výška hore z 11,60 € na 13,70 €.

 

O legislatívnom procese

Momentálne je tento legislatívny proces predložený na pripomienkové konanie, lehota na podanie pripomienok je do 11.2.2022.

Viac informácií nájdete aj na portáli Úradu vlády Slovenskej republiky – Slov-Lex.

O výsledku vás budeme informovať.

00421415005278
Objednávanie a infoservis
Call Now Button