fbpx

Poznáme víťaza Veľkej fpoho hry 2023!

20. januára 2024
DOXX - Stravné lístky
522

Aj tento rok sme pripravili špeciálne pre našich súčasných aj budúcich klientov  Veľkú fpoho hru, v ktorej sa mohli hrať aj firmy. Súťažilo sa o skvelé ceny vo výške až 15.000 €. Ďakujeme všetkým, ktorí ste sa zapojili.

Víťaza Veľkej fpoho hry už poznáme! Dňa 16. januára 2024 o 10,00 hod. prebehlo žrebovanie.

Víťazom Veľkej fpoho hry 2023 sa stala firma:

Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
GRATULUJEME!

Výherca si vybral cenu cenu: Súkromný koncert skupiny HEX. 

 

sevak odovzdanie ceny full 11zon 3 300x192 - Poznáme víťaza Veľkej fpoho hry 2023!

Cenu za fpoho odovzdávala riaditeľ spoločnosti,  Ing. Bystrík Mucha (prvý zľava) a marketingová manažérka, Mgr. Zuzana Ormisová (druhá zľava) . Cenu preberá generálny riaditeľ, Ing. Miroslav Kundrík (prvý sprava),  špecialistka ekonómka, Ing. Anna Kubalová (druhá sprava), manažérka útvaru organizačno – personálneho, Mgr. Dagmar Rošková (tretia sprava) a obchodno – ekonomická riaditeľka, Ing. Jana Krajčovičová (štvrtá sprava).

Záznam zo žrebovania, oznámenie a odovzdanie výhry víťazovi si môžete pozrieť na našom YT kanáli.

Víťaz Veľkej fpoho hry je len jeden.

Na tému kvality vody na Slovensku sa vyjadril Ing. Miroslav Kundrík, riaditeľ spoločnosti Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. 

To, že pitná voda z vodovodu je najzdravším a najekologickejším nápojom pre človeka, nie je žiadne nové tvrdenie. Kvalita a ochrana pitnej vody sú kľúčovými témami pre zachovanie zdravia a života na zemi. Kvalita pitnej vody závisí vo veľkej miere od kvality vodárenského zdroja. Slovensko je zatiaľ  jednou z tých „šťastných“ krajín, ktorá netrpí plošným nedostatkom, alebo nekvalitou zdrojov pitnej vody. Na zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou sú využívané podzemné alebo povrchové vody, pričom najkvalitnejším zdrojom vody je podzemná voda, ktorá je menej vystavená negatívnym vplyvom znečistenia, v porovnaní s  povrchovou vodou,  a jej úprava na pitnú vodu je menej náročná.

Vzhľadom k hornatému terénu nášho regiónu je prirodzené, že zásobovanie väčšiny územia v pôsobnosti spoločnosti Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. je riešené podzemnými gravitačnými zdrojmi. Podzemných zdrojov zatiaľ máme dostatok a ich kvalita je veľmi dobrá. Ich výdatnosť v jednotlivých rokoch môže kolísať, ovplyvňuje ju priemerný ročný úhrn atmosférických zrážok, ale aj aktuálne ročné obdobie. Výnimkou je región Kysúc, kde nie sú prirodzené prírodné podmienky na podzemné zdroje. Pre zásobovanie tohto regiónu, ale tiež pre zásobovanie časti Skupinového vodovodu Žilina je využívaná voda z povrchového zdroja – Vodárenskej nádrže Nová Bystrica.

Všetci si uvedomujeme, že zdroje pitnej vody rozhodne nie sú nevyčerpateľné. Žijeme v dobe, keď aj náš život výrazne ovplyvňujú obdobia sucha, čo má samozrejme vplyv na akumuláciu vody a teda, ako som už spomenul, aj na výdatnosť vodných zdrojov. Preto je potrebné chrániť nielen jestvujúce vodné zdroje, ale priebežne pracovať aj na vodozádržných opatreniach. Čo sa týka kvality vody, legislatíva aj prevádzková prax vodární na Slovensku ju garantujú. V podmienkach našej spoločnosti monitoring kvality pitnej vody zabezpečuje naše akreditované laboratórium, ktoré pravidelne  vykonáva odbery vzoriek surových, upravených a pitných vôd z podzemných a povrchových zdrojov. Vodárne na Slovensku vyvíjajú početné aktivity na zabezpečenie ochrany a udržateľnosti vodných zdrojov, ale zodpovednosť za budúcnosť je v rukách každého z nás.

 

 

00421415005278
Objednávanie a infoservis
Call Now Button