fbpx

fpoho nepeňažný benefit

1. júna 2022
DOXX - Stravné lístky
1 454

Zaznamenali ste pozitívnu zmenu v legislatíve ohľadom zamestnaneckých benefitov, ktorú môžu zamestnávatelia využiť na efektívnejšie odmeňovanie a motiváciu zamestnancov? Do platnosti vstúpila 1.januára 2022.

500 na zamestnanca ako pomoc pri rastúcich nákladoch domácností

Od 1. januára 2022 môžu zamestnávatelia prispieť svojim zamestnancom na benefit až do výšky 500 € ročne, ktoré sú oslobodené od daní a odvodov. Ide o príspevok mimo § 5 ods. 7/b) ZDP a mimo § 152 ZP za odpracovanú prácu. Po splnení podmienok je možné oslobodiť nepeňažný príjem v podobe stravných lístkov alebo benefitných poukážok na strane zamestnanca o dane aj odvody (pre zamestnávateľa zostáva nedaňový náklad (21% DPPO).

Stačí len, keď sa zamestnávateľ rozhodne, či svojich zamestnancov podporí v stravovaní alebo im prispeje na relax či regeneráciu. Stravné lístky a benefitné (darčekové) poukážky sú dostupné v klasickej papierovej forme alebo v modernej elektronickej, na Karte DOXX a sú platné v širokej sieti akceptačných prevádzok.

Výhody stravných lístkov

  • Stravenky sú aj naďalej obľúbeným a žiadaným zamestnaneckým benefitom
  • Navýšením stravného sa podporí kvalitnejšie a lepšie obedovanie zamestnancov

Výhody benefitných poukážok

  • Benefitné (darčekové) poukážky majú univerzálne využitie
  • Poukážky môžu byť využité na wellness, kultúru, šport, nákup oblečenia, vitamínov, kníh alebo na vzdelávanie.

Komu môže byť poskytnutý nepeňažný benefit?

Výhodou je, že odmeňovaní môžu byť všetci zamestnanci bez ohľadu na dĺžku trvania pracovného pomeru a odmenu je možné uplatniť aj pre skrátené pracovné úväzky. Príspevok platí aj pre dohodárov, členov družstiev, spoločníkov, konateľov atď.

Presné podmienky podľa zákona

Za ktorých je možné nepeňažný benefit oslobodiť od daní a odvodov podľa § 5 ods. 7 písm. o) ZDP:

  • Zamestnávateľ si výdavky na poukážky neuplatní v daňových výdavkoch
  • Zamestnávateľ nebude na poukážky a stravné lístky čerpať sociálny fond
  • Zamestnanec nezískal poukážku ako cenu alebo výhru, ktorá je oslobodená do výšky 350 € podľa §5 ods. 3 písm. c) ZDP
  • Zamestnanec nezískal nepeňažné plnenie formou produktov vlastnej výroby poskytnuté zamestnávateľom, ktorého predmetom činnosti je poľnohospodárska výroba, najviac v úhrne vo výške 200 € ročne od všetkých zamestnávateľov
  • Oslobodenie je limitované výškou 500 € od všetkých zamestnávateľov
  • Nie sú uplatnené ako výdavky na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie zdaniteľných príjmov zamestnanca

fpoho tip pre zamestnávateľov: Ak sa chystáte v tomto období vyplácať 13.platy, tak je pre vás nepeňažný benefit skvelá forma.

Karta DOXX | Online zmluva | Kontakt na obchodné zastúpenie

00421415005278
Objednávanie a infoservis
Call Now Button