fbpx

Nová vyššia hodnota stravného, už od septembra 6,40 €

11. augusta 2022
DOXX - Stravné lístky
6 618

Od septembra opäť prichádza k zmenám výšky stravného a cestovných náhrad. Rastúce ceny potravín sú zohľadnené vo vyšších hodnotách stravného, ktoré finančne pomôžu zamestnancom. Nové opatrenie MPSVR SR o sumách stravného nadobúda účinnosť 01. 09. 2022. Od tohto dátumu sa ruší opatrenie účinné od 01. 05. 2022 do 31. 08. 2022.

Nové nominálne hodnoty straveniek

  • Maximálna (daňovo zvýhodnená) hodnota je 6,40 € (doteraz bolo 6,00 €).
  • Minimálna hodnota stravných lístkov (papierových aj elektronických) je 4,80 € (doteraz bolo 4,50 €).
  • Odpočítateľnú položku daňového základu tvorí 55 % z nominálnej hodnoty stravného lístka.

Zvýšenie cestovných nákladov zamestnávateľom

Cestovné náhrady (diéty) pri služobných cestách sa navyšujú v závislosti od dĺžky času strávenom na cestách. V prípade pracovnej cesty, ktorá trvá od 5 hodín – 12 hodín je suma 6,40 €, pôvodne 6,00 €, v prípade trvania pracovnej cesty nad 12 hodín – 18 hodín sa suma navýši z 9,00 € na 9,60 € a nárok pri pracovnej ceste trvajúcej nad 18 hodín sa zvyšuje z 13,70 € na 14,50 €.

Zvýšené sumy stravného patria zamestnancovi od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom je zverejnené v Zbierke zákonov SR – čiže od 01. 09. 2022. Odporúčame objednávať stravné lístky pred začiatkom mesiaca.

Karta DOXX | Online zmluva | Dobrý program | Nabiť kartu

00421415005278
Objednávanie a infoservis
Call Now Button