fbpx

Rekreačné poukazy pohodlne a bez papierovania

26. októbra 2018
DOXX - Stravné lístky
6 734

Dňa 23. októbra 2018 bol Národnou radou SR schválená novela Zákona č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu, ktorou sa zavádzajú rekreačné poukazy pre zamestnancov, a ktorej ustanovenia vojdú do platnosti od 1. januára 2019.

V nadväznosti na uvedenú legislatívnu úpravu v oblasti podpory cestovného ruchu prináša slovenská spoločnosť DOXX – Stravné lístky pre klientov, prevádzky a zamestnancov kompletné riešenie rekreačných poukazov.

 • Klienti budú môcť využiť elektronický spôsob poskytovania rekreačných poukazov svojim zamestnancom. Hlavnou výhodou rekreačných poukazov v elektronickej podobe je, že nie je potrebné dokladovanie účelovosti ich použitia. Splnenie účelovosti v zmysle zákona „stráži“ práve elektronický rekreačný poukaz. Ten zjednoduší využitie rekreačných poukazov pre firmy, pretože nemusia kontrolovať a evidovať doklady od zamestnancov.
 • Prevádzky a zariadenia sa zapoja do systému dovolenkových poukazov jednoducho – zazmluvnením na akceptáciu rekreačných poukazov. Urobiť tak budú môcť online, v 8 pobočkách po celom Slovensku alebo prostredníctvom našich obchodníkov. Po zazmluvnení je možné ihneď získať prístup takmer k 200 000 zamestnancom s ponukou produktových balíčkov na využitie rekreačných poukazov v daných prevádzkach.
 • Zamestnanci získajú elektronický rekreačný poukaz vo forme karty s bezplatným online účtom. Jednoducho a kedykoľvek môžu využiť tento nový benefit.

Základné informácie k rekreačným poukazom

 • Legislatíva k príspevku na rekreáciu na Slovensku bude mať účinnosť od 1. januára 2019.
 • Predmetom podpory sú pobytové balíky, musia obsahovať najmenej dve prenocovania na území SR, môžu zahŕňať aj stravovacie a iné služby.
 • Pobytové balíky je možné uhradiť rekreačnými poukazmi alebo vlastnými financiami zamestnanca.
 • Ak nebude príspevok poskytnutý formou rekreačného poukazu, zamestnanec bude musieť zamestnávateľovi  preukázať oprávnené výdavky do tridsať dní od skončenia rekreácie predložením účtovných dokladov s označením mena zamestnanca.
 • Pri využití rekre poukazov nebude potrebné preukazovať oprávnenosť výdavkov.
 • Firmy s viac ako 49 zamestnancami budú mať povinnosť poskytovať zamestnancom príspevok na rekreáciu – rekreačné poukazy.
 • Firmy do 49 zamestnancov môžu rekreačné poukazy využiť na motiváciu zamestnancov dobrovoľne.
 • Nárok bude mať zamestnanec, ktorý vo firme odpracoval najmenej 24 mesiacov.
 • Príspevok zo strany zamestnávateľa bude maximálne do sumy 275 eur ročne.
 • Príspevok zamestnávateľa bude 55 %.
 • Zamestnanec doplatí 45 %.
 • Príspevok zamestnávateľa na rekreáciu bude možné použiť aj na úhradu výdavkov na pobytové či na denné prázdninové tábory pre deti zamestnancov.
 • Dovolenkové poukážky budú mať obmedzenú platnosť do konca príslušného kalendárneho roka, v ktorom boli vydané.
 • Na žiadosť zamestnanca sa príspevok na rekreáciu, ktorá začala v jednom roku a pokračuje aj v nasledujúcom, bude považovať za príspevok za rok, v ktorom sa rekreácia začala.
 • Príspevok na rekreáciu sa bude vzťahovať aj na zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, tiež na štátnych zamestnancov, príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Národného bezpečnostného úradu, Zboru väzenskej a justičnej stráže, colníkov, príslušníkov Hasičského a záchranného zboru, Horskej záchrannej služby a profesionálnych vojakov.

DOXX Stravne listky Rekreacne poukazy zakon - Rekreačné poukazy pohodlne a bez papierovania

Ďalšie informácie: www.fpoho.sk/rekreacne-poukazy

00421415005278
Objednávanie a infoservis
Call Now Button