fbpx

Vyššia hodnota stravného od 1.10.2023

25. septembra 2023
DOXX - Stravné lístky
22 680

Už po tretíkrát tento rok prichádzajú zmeny vo výške straveniek. Zvyšovanie zo zákona nastáva vtedy, ak ceny jedál a nealkoholických nápojov rastú viac ako o 5 % v porovnaní s mesiacom, na základe ktorého sa naposledy upravovali. Tentokrát ceny narástli o 5,8%, a preto od 1. októbra 2023 vstupuje do platnosti Opatrenie MPSVR SR, ktoré upravuje výšku stravného.

Nové hodnoty straveniek od 1.10.2023

  • Maximálna (daňovo zvýhodnená) hodnota je 7,80 € (doteraz 7,30 €).
  • Minimálna hodnota stravných lístkov (papierových aj elektronických) je 5,85 € (doteraz 5,48 €).
  • Odpočítateľnú položku daňového základu tvorí 55 % z nominálnej hodnoty stravného lístka.

Zvýšenie cestovných nákladov zamestnávateľom

Výška náhrad pri služobných cestách sa navyšuje a mení v závislosti od dĺžky času strávenom na cestách. Ak pracovná cesta trvá od 5 hodín do 12 hodín, hodnota cestovných náhrad je od 1.10.2023 7,80 € (aktuálne 7,30 €). Stravné pre pracovnú cestu od od 12 hodín do 18 hodín sa zvýši z pôvodných 10,90 € na 11,60 €. Výška finančného nároku pri pracovnej ceste trvajúcej nad 18 hodín bude 17,40 € (pôvodne 16,40 €).

Zákon stanovuje minimálnu hodnotu straveniek, avšak zamestnávateľ sa môže rozhodnúť prilepšiť zamestnancom vyššou sumou stravného. Nezabudnite, že zvýšenie stravného pre zamestnancov je skvelým riešením ako ich motivovať a prilepšiť im bez zbytočných nákladov navyše. Všetky tipy ako to urobiť jednoducho nájdete tu.

fšekarta | eStravenky | Stravenky | Online zmluva

00421415005278
Objednávanie a infoservis
Call Now Button